Kursbeskrivelser

part a

Part A - Lumbal Columna

Kursoversikt

Part A er den første delen i Mekanisk Diagnostikk & Terapi ad modum McKenzie's utdannelsesforløp. På part A presenteres de grunnleggende teoretiske aspekter og konsepter av Mekanisk Diagnostikk og Terapi, som blir brukt til undersøkelse og behandling av pasienter med korsryggsmerte og relatert referert smerte.

Part A er delt i en online-del (ca en dag) og tre vanlige kursdager. På den måten får kursdeltakerne en innføring i teorien og tankesettet før selve kursstarten og man kan holde kurset på et høyere nivå enn tidligere.

Gjennom forskjellige undervisningsmetoder og pasientdemonstrasjoner blir MDT’s klassifikasjonssystem beskrevet i detaljer. Systematisk test og undersøkelse for å etablere en diagnose vil bli gjennomgått teoretisk og praktisk. Egnede og målrettede håndterings/behandlingsstrategier vil bli skissert opp og øvd med hovedvekt lagt på pasientens selv-behandlingsprosedyrer. Teorien vil bli koblet til klinisk hverdag, og muligheter og begrensninger for metoden vil bli gjennomgått og illustrert gjennom pasientdemonstrasjoner og oppfølgning på disse.

Mål for kurset

Etter deltakelse i og gjennomføring av dette kurset vil deltakerne ha innledende ferdigheter og viten om;

 1. Undersøkelse, test, håndtering og behandling av lumbale problemer.
 2. Sub-klassifikasjonene innen MDT med klassifisering av posturalt syndrom, dysfunksjon og derangement i forbindelse med problemer i lumbal columna, samt utføre en målrettet håndterings- og behandlingsstrategi for hvert av syndromene.
 3. Å kunne vurdere når det er relevant å bruke ekstern kraft (overpress/mobilisering) i forbindelse med håndtering og behandling av lumbale problemer (MDT kraftprogresjon).
 4. Rådgi og veilede pasienter, slik at de selv kan lære å utføre håndtering og behandling av deres lumbale problemer.

Kursets varighet: 21 timer kurs med instruktør.

Kurs format:

Fredag – 08.30 – 17.00
Lørdag – 08.30 – 17.00
Søndag – 08.30 – 16.00

Kurs pris:

5990,- Standard
3500,- Student
3500,- Ved repetisjon av tidligere kurs

 

Registrering og påmelding:

Dato for påmelding er ca 2 måneder før kursstart. Påmelding er bindende. Skriftlige avbestillinger før påmeldingsfristens utløp vil bli akseptert og kursavgift tilbakeført. Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi kan endre kurstilbud ved; endring i mulighet for leie av lokaler, behov/etterspørsel fra deltakere, endring av kurs dato mht tilgjengelighet av instruktør.
Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi kan avlyse kurs ved for få påmeldte i opptil 3 uker før kursstart. Ingen refusjon for reise/opphold vil bli gitt ved kansellering av kurs. Ved kansellering av kurs vil hele kursavgiften bli refundert. Vennligs dobbeltsjekk med oss om kurset blir gjennomført før kjøp av flybilletter uten returrett.

Part A må gjennomføres først og Part D må gjennomføres sist i kursrekken. Rekkefølgen for Part B og Part C kan du velge selv. Gjennomførelse av Part A til og med Part D er nødvendig for å kunne komme til Credential Eksamen i MDT. 

Finn et kurs nå

b

Part B - Cervical og Thorakal Columna

Kursoversikt

Dette 28 timers kurset presenterer de teoretiske aspekter og konsepter av Mekanisk Diagnostikk og Terapi, som blir brukt til undersøkelse og behandling av pasienter med nakke, øvre rygg og relatert referert smerte.

Part B er delt i en online-del (ca en dag) og tre vanlige kursdager. Online modulen består av teori som deltakerne kan lese seg opp på. På denne måten sparer deltakerne en dag med fri fra jobb.

Gjennom forelesning og pasient demonstrasjoner blir derangement, dysfunksjon og postural syndrom beskrevet i detalj og passende behandlingsstrategier for de tre syndromer blir skissert opp med fokus på selvbehandlingsprosedyrer.  

Den kliniske effekt av og begrensninger ved bruk av MDT på cervikal og thorakal columna blir illustrert ved hjelp av follow-up pasient demonstrasjoner.

Mål for kurset

Etter deltakelse i og gjennomføring av dette kurset vil deltakerne ha innledende ferdigheter og viten om;

 1. Å utføre MDT undersøkelse, test, håndtering og behandling av cervikale og thorakale problemer.
 2. Å kunne skille på MDT syndromene (postural, dysfunksjon og derangement) i forbindelse med problemer i cervikal og thorakal columna, og utføre målrettede håndterings- og behandlingsstrategier for hvert av syndromene og deres subklassifiseringer.
 3. Å kunne vurdere når det er relevant å bruke ekstern kraft (overpress/mobilisering) i forbindelse med håndtering og behandling av cervikale og thorakale problemer (MDT kraftprogresjon).
 4. Rådgi og veilede pasienter, slik at de selv kan lære å utføre håndtering og behandling av deres cervikale og thorakale probleme

Forutsetning: Deltakere skal ha deltatt i og gjennomført Part A i MDT. 

Kurs format:

Fredag – 08.30 – 17.00
Lørdag – 08.30 – 17.00
Søndag – 08.30 – 16.00

Kurs pris:

5990,- Standard
3500,- Studentpris
3500,- Ved repetisjon av tidligere kurs.

Registrering og påmelding:

Dato for påmelding er ca 2 måneder før kursstart. Påmelding er bindende. Skriftlige avbestillinger før påmeldingsfristens utløp vil bli akseptert og kursavgift tilbakeført. Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi kan endre kurstilbud ved; endring i mulighet for leie av lokaler, behov/etterspørsel fra deltakere, endring av kurs dato mht tilgjengelighet av instruktør.
Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi kan avlyse kurs ved for få påmeldte i opptil 3 uker før kursstart. Ingen refusjon for reise/opphold vil bli gitt ved kansellering av kurs. Ved kansellering av kurs vil hele kursavgiften bli refundert. Vennligs dobbeltsjekk med oss om kurset blir gjennomført før kjøp av flybilleter uten returrett.

Part A må gjennomføres først og Part D må gjennomføres sist i kursrekken. Rekkefølgen for Part B og Part C kan du velge selv. Gjennomførelse av Part A til og med Part D er nødvendig for å kunne komme til Credential Eksamen i MDT. 

Finn et kurs nå

part c

Part C - Avansert Lumbal Columna & Underekstremiteter

Kursoversikt

På denne 28 timers workshopen vil teorien bak og den praktiske bruk av Mekanisk Diagnostikk og Terapi på lumbal columna bli diskutert og vurdert.

Problemløsning, reflektiv læring og klinisk resonneringsaktiviteter er noen av verktøyene som blir brukt for å gjøre deltakerne skarpere på undersøkelsen, klassifikasjonen, differensial diagnostikk og behandling av pasienter med symptomer i forbindelse med lumbal columna.

Praktiske økter under workshoppen gir deg mulighet til å øve og forbedre pasient teknikkene og  de manuelle terapeut teknikkene for lumbal columna.

Teori og praksis i bruk av MDT for symptomer i underekstremitetene blir presentert. Undervisning, pasientdemonstrasjoner og praktiske eksempler brukes for å demonstrere de karakteristikkene som finnes for syndromene i underekstremitetene og behandlingen av disse.  

Mål for kurset

Etter deltakelse i og gjennomføring av dette kurset vil deltakerne ha ferdigheter, viten og muligheter på et nivå for viderekommende til å;

 1. Identifisere og diskutere problemer man møter når man bruker MDT for korsryggrelaterte plager.
 2. Analysere og diskutere MDT’s undersøkelse og hvordan det kan hjelpe å klassifisere pasienter.
 3. Diskutere bruken av terapeut teknikker og hvordan det passer sammen med McKenzies ”Kraftprogresjonskonsept”.
 4. Utføre terapeut teknikker for lumbal columna på et avansert nivå og å identifisere problemer i bruken av disse.
 5. Analysere case-studier av pasienter med symptomer fra korsryggen og kunne bestemme klassifikasjon.
 6. Beskrive og diskutere den nåværende evidensen for bruken av MDT på muskel og skjelettplager i underekstremitetene
 7. Beskrive karakteristikkene for derangement, dysfunksjon og postural syndrom i underekstremitetene.
 8. Utføre MDT undersøkelse for underekstremiteter og kunne klassifiserere etter syndrom.
 9. Sette opp passende behandlingsopplegg for pasienter med derangament, dysfunksjon eller postural syndrom i underekstremiteter.
 10. Analysere case-studier av pasienter med symptomer fra underekstremitetene og bestemme klassifikasjon.

Forutsetning

Deltakere skal ha deltatt i og gjennomført Part A - Lumbal Columna

Praktiske opplysninger

I løpet av de praktiske øktene under workshopen vil det være fint hvis man har på seg tøy slik at man lett kan komme til korsrygg og underekstremiteter.

Forbederedelse til Part C kurs

En grundig gjennomgang av McKenzies bøker (The Lumbar Spine – MDT og The Cervical Spine and Thoracic Spine - MDT) og kurs manualene fra Part A og Part B er anbefalt. Deltakere på Part C forventes å være godt kjent med og å bruke undersøkelsesskjemaet daglig. 

Kursets varighet: 28 timer kurs med instruktør.

Kurs format:

Torsdag - 08.30 - 17.00
Fredag – 08.30 – 17.00
Lørdag – 08.30 – 17.00
Søndag – 08.30 – 17.00.

Kurs pris:

5990,- Standard
3500,- Studentpris
3500,- Ved repetisjon av tidligere kurs.

Registrering og påmelding:

Dato for påmelding er ca 2 måneder før kursstart. Påmelding er bindende. Skriftlige avbestillinger før påmeldingsfristens utløp vil bli akseptert og kursavgift tilbakeført. Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi kan endre kurstilbud ved; endring i mulighet for leie av lokaler, behov/etterspørsel fra deltakere, endring av kurs dato mht tilgjengelighet av instruktør. 
Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi kan avlyse kurs ved for få påmeldte i opptil 3 uker før kursstart. Ingen refusjon for reise/opphold vil bli gitt ved kansellering av kurs. Ved kansellering av kurs vil hele kursavgiften bli refundert. Vennligs dobbeltsjekk med oss om kurset blir gjennomført før kjøp av flybilleter uten returrett.

Part A må gjennomføres først og Part D må gjennomføres sist i kursrekken. Rekkefølgen for Part B og Part C kan du velge selv. Gjennomførelse av Part A til og med Part D er nødvendig for å kunne komme til Credential Eksamen i MDT. 

Finn et kurs nå

part d

Part D - Avansert Cervikal & Thorakal Columna & Overekstremiteter

Kursoversikt

På denne 28 timers workshopen vil teorien bak og den praktiske bruk av Mekanisk Diagnostikk og Terapi på cervikal og thorakal columna bli diskutert og vurdert.

Problemløsning, reflektiv læring og klinisk resonneringsaktiviteter er noen av verktøyene som blir brukt for å gjøre deltakerne skarpere på undersøkelsen, klassifikasjonen, differensial diagnostikk og behandling av pasienter med symptomer i forbindelse med cervikal eller thorakal columna.

Praktiske økter under workshoppen gir deg mulighet til å øve og forbedre pasient teknikkene og  de manuelle terapeut teknikkene for cervikal og thorakal columna.

Teori og praksis i bruk av MDT for symptomer i overekstremitetene blir presentert. Undervisning, pasientdemonstrasjoner og praktiske eksempler brukes for å demonstrere de karakteristikkene som finnes for syndromene i overekstremitetene og behandlingen av disse.  

Mål for kurset

Etter deltakelse i og gjennomføring av dette kurset vil deltakerne ha ferdigheter, viten og muligheter på et nivå for viderekommende til å;

 1. Identifisere og diskutere problemer man møter når man bruker MDT for cervikal og thorakal columna.
 2. Analysere og diskutere MDT’s undersøkelse og hvordan det kan hjelpe å klassifisere pasienter.
 3. Diskutere bruken av terapeut teknikker og hvordan det passer sammen med McKenzies ”Kraftprogresjonskonsept”.
 4. Utføre terapeut teknikker for cervikal og thorakal columna på et avansert nivå og å identifisere problemer i bruken av disse.
 5. Analysere case-studier av pasienter med symptomer fra cervikal og thorakal columna og kunne bestemme klassifikasjon.
 6. Beskrive og diskutere den nåværende evidensen for bruken av MDT på muskel og skjelettplager i overekstremitetene
 7. Beskrive karakteristikkene for derangement, dysfunksjon og postural syndrom i overekstremitetene.
 8. Utføre MDT undersøkelse for overekstremiteter og kunne klassifiserere etter syndrom.
 9. Sette opp passende behandlingsopplegg for pasienter med derangament, dysfunksjon eller postural syndrom i overekstremiteter.
 10. Analysere case-studier av pasienter med symptomer fra overekstremitetene og bestemme klassifikasjon.

Forutsetning

Deltakere skal ha deltatt i og gjennomført:
- Part A Lumbal Columna
- Part B Cervikal og Thorakal Columna
- Part C Advanced Lumbal og Underekstremiteter

Praktiske opplysninger

I løpet av de praktiske øktene under workshopen vil det være fint hvis man har på seg tøy slik at man lett kan komme til nakke, brystrygg og overekstremiteter. 

Forbederedelse til Part D kurs

En grundig gjennomgang av McKenzies bøker (The Lumbar Spine – MDT og The Cervical Spine and Thoracic Spine - MDT) og kurs manualene fra Part A, Part B og Part C er anbefalt. Deltakere på Part D forventes å være godt kjent med og å bruke undersøkelsesskjemaet daglig. 

Kursets varighet: 28 timer kurs med instruktør.

Kurs format:

Torsdag - 08.30 - 17.00
Fredag – 08.30 – 17.00
Lørdag – 08.30 – 17.00
Søndag – 08.30 – 17.00.

Kurs pris:

5990,- Standard
3500,- Studentpris
3500,- Ved repetisjon av tidligere kurs.

Registrering og påmelding:

Dato for påmelding er ca 2 måneder før kursstart. Påmelding er bindende. Skriftlige avbestillinger før påmeldingsfristens utløp vil bli akseptert og kursavgift tilbakeført. Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi kan endre kurstilbud ved; endring i mulighet for leie av lokaler, behov/etterspørsel fra deltakere, endring av kurs dato mht tilgjengelighet av instruktør. 
Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi kan avlyse kurs ved for få påmeldte i opptil 3 uker før kursstart. Ingen refusjon for reise/opphold vil bli gitt ved kansellering av kurs. Ved kansellering av kurs vil hele kursavgiften bli refundert. Vennligs dobbeltsjekk med oss om kurset blir gjennomført før kjøp av flybilleter uten returrett.

Part A må gjennomføres først og Part D må gjennomføres sist i kursrekken. Rekkefølgen for Part B og Part C kan du velge selv. Gjennomførelse av Part A til og med Part D er nødvendig for å kunne komme til Credential Eksamen i MDT. 

Finn et kurs nå

Credential Eksamen

En vellykket gjennomføring av Credential eksamen beviser at behandleren har møtt forhåndsbestemte krav fastsatt av McKenzie Institute International ( MII ) for å gjenkjenne grunnleggende kompetanse i Mekanisk Diagnostikk og Terapi® ( MDT ). 

Eksamen består av flere deler med både skriftlige og praktiske komponenter som er utviklet for å kunne vurdere de kliniske kunnskaper og ferdigheter utviklet av deltakeren under utdannelsesprogammet. De som består eksamen kan bruke tittelen ”Cert.MDT” og blir lagt til i oversikten over behandlere med sertifisering for de som søker etter behandler på internet.

Etter bekreftet registrering til eksamen får du tilgang til avanserte videoer av MDT teknikker.

Krav til kvalifikasjon

 • Fullført kurs A, B, C og D.
 • Autorisert helsepersonell.
 • To års klinisk erfaring. 

De 7 viktigste områdene som har hovedfokus på kursene

 • Anamnese
 • Undersøkelse
 • Konklusjon
 • Behandlingsprinsipp
 • Oppfølgende behandling og re-evaluering
 • Profylakse
 • Terapeut teknikker 

Fordeler ved å være sertifisert MDT behandler

 • De som består Credential eksamen blir lagt til i en oversikt på internet over behandlere som er skikket til å motta potensielle henvisninger i tre år.
 • Du får anerkjennelse for din ekspertise og din profesjonelle status forhøyes blant dine kollegaer, samfunnet, de som henviser pasienter, industri og forsikringsselskaper.
 • Forespørsler for deltakelse i studier og forskningsprojsekter.
 • For å sikre at behandleren fortsatt utøver sin praksis etter høyeste MDT standard må behandleren fullføre videreutdannelse i metoden for å fortsatt være del av nettverket som får motta henvisninger.