For terapeuter

Mekanisk Diagnostikk & Terapi (MDT) er  en tilnærming utformet for å håndtere problemer med rygg og ekstremiteter. Den består av en reliabel og forskningbasert prosess for undersøkelse og behandling av lidelser i muskel-skjelettsystemet som oppfordrer pasientene til  engasjement og aktiv deltagelse i forhold til sine plager. MDT er en av de mest anerkjente behandlingsfilosofier for muskel-skjelettplager i verden. Metoden inkluderer anerkjennelsen av den biopsykososiale siden av muskel-skjelettplager og  oppmuntrer pasienten til  å effektivt håndtere plagene selv.

MDT kan nøyaktig definere en mekanisk diagnose og har en påfølgende behandlingsstrategi tilpasset denne diagnosen. Ved å forstå  det mekaniske  som skjer i forhold til pasientens problem, kan behandleren utforme en logisk behandlingsstategi som er enkel å implementere og har en forutsigbar effekt på pasientens symptomer. Metoden gjør behandleren i stand til å gjenkjenne hvilke pasienter som kan ha nytte av behandlingen eller ikke og dermed redusere utgifter og tid brukt til radiologiske undersøkelser. Undersøkelsesprosedyren avslører også “ikke-mekaniske” faktorer som krever andre undersøkelses- eller behandlingsmetoder.

MDT gir behandleren:

  • en reliabel og logisk undersøkelsesprosedyre
  • en klar forståelse av pasientens problem
  • en trygg, enkel og effektiv behandlingsplan som gir pasienten kontroll
  • bedre compliance ved å involvere og utdanne pasienten i løsningen av et problem

Video fra Terapeuter

Se video for å se hvordan noen behandlere forklarer metoden og hvordan de bruker den I sin praksis.

Joel Laing

Certified McKenzie Clinician

PT, Cred. MDT

Yoav Suprun

Certified McKenzie Clinician

PT, Dip. MDT