Historien bak MDT

Robin McKenzie endret måten pasienter med ryggproblemer og ekstremitetsproblemer ble behandlet over hele verden. McKenzie-metoden Mekanisk Diagnostikk og Terapi (MDT), ble utivklet av Robin på 1950-tallet og har blitt en anerkjent standard å behandle etter. Robin viet sitt profesjonelle liv til studiet av muskel- og skjelettplager og behandlingen av dette. Hans teorier støttes nå av vitenskapelig bevis.

Det var i 1956 på hans klinikk i Wellington at han observerte, ved ren tilfeldighet, en bemerkelsesverdig hendelse som har endret måten vi på verdensbasis lindrer ryggsmerte. Denne lykksalige hendelsen førte til utvikling av teorier og praksis som har blitt et kjennetegn på McKenzie-metodens undersøkelseskjema og behandling av mekaniske lidelser i ryggen. 

“Min første erfaring med det jeg velger å kalle ”sentraliseringsfenomenet” skjedde i 1956. En pasient ”Mr. Smith”, som hadde smerter på høyre side av korsryggen, smerter i setemuskulaturen og låret på høyre side som strakk seg ned til kneet hadde gått til behandling i tre uker uten forbedring. Han kunne bøye seg fremover, men kunne ikke bøye seg bakover. Jeg sa til ham at han kunne ta av seg tøyet og legge seg på magen på behandlingsbenken, som i dette tilfellet var elevert i enden i forbindelse med behandling av pasienten før ham. Uten justering av behandlingsbenken og uten at noen så ham legge seg ned på benken, lå han med ansiktet ned og ryggen bøyd bakover i noen minutter. Etter litt tid hvor jeg kom inn i behandlingsrommet igjen ble jeg forferdet av å finne ham liggende i en stilling som ble ansett å være svært uheldig og skadelig på den tiden. Da jeg spurte ham om hvordan han hadde det ble jeg helt forbløffet da han sa at dette er det beste han har hatt det på tre uker. All smerte var forsvunnet fra benet. Smerten han hadde hatt i høyre side i korsryggen hadde flyttet seg inn til midten av korsryggen også. I tillegg var hans svært nedsatte bevegelighet i bakoverbøyning kraftig forbedret. Etter han reiste seg forble han bedre med smerter fortsatt kun i korsryggen og ikke ned i sete eller lår. Dagen etter ble den samme stillingen inntatt på benken og resulterte i fullstendig fjernelse av smerter i korsryggen. Bevegelse av smerte fra ben og sete til midt i ryggen er nå kjent som sentraliseringsfenomenet."

   - Robin McKenzie

Denne svært heldige kliniske observasjon førte til at Robin systematisk begynte å teste og evaluere enkle bevegelser og posisjoner, og hvilken effekt det hadde på pasientenes ryggsmerter. En klar vurderingsprosess dukket opp etterhvert. Dette systemet, nå kjent som McKenzie-metoden for mekanisk diagnostikk og terapi (MDT), har oppnådd verdensomspennende anerkjennelse og blir nå regnet som en del av ”normal” behandling for korsryggsmerter. Hans visjon var at alle pasienter med muskuloskeletale smerter skulle bli undervist i hvordan å håndtere sin egen smerte.

På 1970-tallet hadde Robin utviklet sine teorier til de var ganske solide og ble kjent i USA, der hans ideer ble mottatt med stor entusiasme. Han ble ansatt ved Kaiser gruppens sykehus og har hjulpet flere tusen amerikanske arbeidere til å overvinne sine ødeleggende ryggproblemer. Anerkjennelse fulgte raskt og Robin ble invitert til Storbritannia, flere europeiske land, Japan og Kina.

For å møte kravene som fulgte i kjølvannet av hans arbeid ble det klart ganske raskt at mer utdanning var nødvendig. Robin begynte å sette opp kurs for å utdanne andre fysioterapeuter og han etablerte også the McKenzie Institute i 1982 for gjennomføre videre forskning og utdannelse av terapeuter. Instituttet har vokst til et multinasjonalt selskap med grener i 28 land. I over 40 år har Robin McKenzie raffinert og perfeksjonert prosedyrene som gjør McKenzie-metodens selvbehandlingssystem unikt. Han oppfant også den unike McKenzie Lumbar Roll og McKenzie Neck Roll for å ytterligere hjelpe pasienter med å lindre sine smerter og hindre tilbakefall.

Internasjonell anerkjennelse

I 2004 publiserte “the American PT magazine Advance for Physical Therapists and PT Assistants” en undersøkelse av 320 tilfeldig utvalgte fysioterapeuter som jobber innenfor det ortopediske felt. De hadde blitt spurt om hvem som, i deres syn, hadde hatt mest innflytelse på måten man driver fysikalsk behandling i dag. Fysioterapeutene kunne nevne 10 personer og vurdere de fra 0 (minst innflytelse) til 4 (mest innflytelse).

  • Robin Mckenzie 2.55
  • James Cyriax 2.44
  • Florence Kendall 2.33
  • Geoffrey Maitland 2.24
  • Stanley Paris 2.00
  • Shirly Sahrmann 1.81
  • Brian Mulligan 1.80