Om oss

Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi er den norske grenen av McKenzie Institute International. IMDT's formål er å videreutdanne helsepersonell og å fremme bruken av Mekanisk Diagnostikk og Terapi ad modum McKenzie i Norge.

IMDT's rolle er også å fremme og støtte McKenzie Institute Internationals målsetning;

”MDT (Mekanisk Diagnostikk & Terapi) skal bli førstevalget for undersøkelse, behandling, undervisning og hjelp til selvhjelp for pasienter med muskeloskeltale problemer” .

IMDT er ansvarlig for utdannelse av autorisert helsepersonell i MDT ad modum McKenzie og for å fremme bruken av MDT blant helsepersonell i Norge. Målet er også å fremme MDT til ny standard for undersøkelse og behandling av muskel og skjelettlidelser.

På oppfordring kan det settes opp kurs andre steder i landet, ta kontakt med oss! 

Om oss

Tomm A. Østlie

Daglig Leder - Fakultet

Dip. MDT

Se profil