Ofte stilte spørsmål til utdannelsen

Her kommer noen av de mest stilte spørsmålene om utdannelsesprogrammet til Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi.

Hvis du har et spesifikt spørsmål som ikke er besvart her eller for generelle spørsmål om utdannelsen, vennligst kontakt oss 

Her for å se spesifikk informasjon og detaljer om kurs i Norge.

Hvis det ikke finnes en nasjonal gren av instituttet i mitt land, hvordan kan jeg da komme på kurs i MDT?

Kurs i MDT blir satt opp i noen land hvor det på nåværende tidspunkt ikke finnes en nasjonal gren av instituttet. Disse kursene blir satt opp av hovedkontoret til instituttet. I 2014 er det satt opp kurs i følgende land: Chile, Kina, Hong Kong, Israel, Jordan, Korea, Libanon, Makedonia, Peru, Serbia, Spania og Venezuela.

For å finne ut mer om disse kursene eller for å se om det finnes muligheter i ditt land, vær vennlig å kontakt instituttets hovedkontor på e-post: mckinst@xtra.co.nz.

Lukk

Må man ta kursene i en spesiell rekkefølge?

Part A må fullføres først og Part D må fullføres sist. Rekkefølgen for Part B og Part C kan du velge selv. Du må fullføre Part A til og med Part D hvis du skal ta Credential eksamen i MDT.

Lukk

Hva koster det for et kurs og hva er inkludert?

Pris for kurs varierer fra land til land. Vær vennlig å se på ditt lands kursoversikt for detaljer. Prisen inkluderer vanligvis utlevert materiale under kurset, tilgang til online kurs materiale og avhengig av kurs, originale McKenzie produkter og bøker. 

Lukk

Hvem underviser på kursene?

Kursene blir holdt av fakultetsmedlemmer som er på årlig kontrakt med McKenzie Institute International.  Fakultetsmedlemmer blir utvalgt av den spesifikke gren som avholder kurset (eller hovedkontoret for internasjonelle kurs).

Fakultetsmedlemmene er nøye utvalgt av og utdannet av institutte. De blir monitorert etter nøye utvalgte kriterier for å forsikre om at de innehar den høyst mulige kompetanse til enhver tid. Fakultetsmedlemmene er autoriserte behandlere som alle har Diplomutdannelse i Mekanisk Diagnostikk og Terapi og praktiserer i klinisk praksis hvor de behandler pasienter med muskuloskeletale tilstander minimum 800 timer pr år. 

Lukk

Hvem kan melde seg på kurs i MDT?

Helsepersonell, som inkluderer men ikke begrenser seg til; leger, fysioterapeuter, kiropraktorer. Vi ønsker også fysioterapeuter som er på 3. året velkomne på kurs.

Lukk

På hvilket tidpsunkt i min utdannelse blir jeg en “sertifisert” MDT behandler?

Behandlere som har fullført hele kursprogrammet, Part A til D, og har bestått Credential eksamen blir sertifisert MDT behandler. Da oppnår man retten til å bruke tittelen: CredMDT. 

Lukk

Hva hvis jeg må avlyse eller utsette et kurs jeg har meldt meg på?

Hver enkelt nasjonal gren av instituttet har egne regler som gjelder for de. Hvis du må avlyse eller utsette et kurs, vennligst kontakt din nasjonale gren hurtigst mulig for å få informasjon om hvilke muligheter du har og hvilken løsning som kan passe best for deg. 

Lukk

Jeg har lyst til å holde meg oppdatert og kanskje friske opp litt. Finnes det kurs for dette?

Ja, de nasjonale grenene holder ”Refresher” kurs med jevne mellomrom. Se ditt lands hjemmeside for informasjon. 

Lukk