Om MII

Velkommen til The McKenzie Institute International

McKenzie Institute International er en stiftelse som er registrert i New Zealand. Instituttets mål er å fremme og forske på årsakene til muskuloskeletale smerter og utvikle diagnostiserings- og behandlingsmetoder for disse. Utdannelse av pasienten og hjelp til selvhjelp er en grunnleggende filosofi i McKenzie metoden. Metoden ble utviklet av Robin Anthony McKenzie og er kjent over hele verden som McKenzie metoden av Mekanisk Terapi og Diagnostikk eller MDT.

Instituttet blir styrt av et forstanderskap – Board of Trustees – som består av uavhengige medisinske eksperter, administrerende direktør for McKenzie Institute International og et medlem av McKenzie familien.

Instituttets internasjonale komite, bestående av ledende medlemmer av instituttet, er rådgivende organ for forstanderskapet i alle saker relatert til utdanning i MDT.

Vår visjon

Our Vision
Mekanisk Diagnostikk & Terapi (MDT) skal bli førstevalget for undersøkelse, behandling, undervisning og hjelp til selvhjelp for pasienter med muskuloskeletale problemer.

Vårt mål

Å undervise i og promotere behandlingsprinsippene av muskuloskeletale problemer som beskrevet av Robin McKenzie.

Målet skal oppnås ved å undervise å promotere disse prinsippene til:

  • Administratorer
  • Klinikere
  • Oppdragsgivere
  • Offentligheten
  • Helsepersonell
  • Lovgivere/beslutningstakere
  • Forskere
  • Andre

En global suksesshistorie

 

Norway Globe Branches Countries

På verdensbasis er McKenzie Institute International bestående av 28 nasjonale grener som alle bidrar og medvirker til å nå Instituttets mål i de respektive land. Utover disse 28 grenene med sitt respektive utdannelsestilbud tilbyr også Instituttet utdannelsesforløp i ytterligere 12 land. Instituttet fortsetter sin vekst over hele verden og nye grener blir etablert regelmessig.

Instituttet består av tre regioner – Amerika, Europa og Asia / Pacific ( som også omfatter Saudi Arabia og Nigeria )

International Board
of Trustees

International Director of Education
CEO
Strategic Council
International Education Council

International Faculty Review Committee

Operations and Project Manager

Public Health Committee

Office Administrator

Social Media Committee

Certified McKenzie Clinic Network