Om MII

Velkommen til The McKenzie Institute International

McKenzie Institute International er en stiftelse som er registrert i New Zealand. Instituttets mål er å fremme og forske på årsakene til muskuloskeletale smerter og utvikle diagnostiserings- og behandlingsmetoder for disse. Utdannelse av pasienten og hjelp til selvhjelp er en grunnleggende filosofi i McKenzie metoden. Metoden ble utviklet av Robin Anthony McKenzie og er kjent over hele verden som McKenzie metoden av Mekanisk Terapi og Diagnostikk eller MDT.

Instituttet blir styrt av et forstanderskap – Board of Trustees – som består av uavhengige medisinske eksperter, administrerende direktør for McKenzie Institute International og et medlem av McKenzie familien.

Instituttets internasjonale komite, bestående av ledende medlemmer av instituttet, er rådgivende organ for forstanderskapet i alle saker relatert til utdanning i MDT.

Vår visjon

Our Vision
Å sikre at de som opplever muskuloskeletale problemer vil ha tilgang til McKenzie metoden av Mekanisk Diagnostikk & Terapi.

Vårt mål

  • Å tilby utdannelse i McKenzie metoden av Mekanisk Diagnostikk & Terapi til klinikere.
  • Å kontinuerlig utvikle McKenzie metoden av Mekanisk Diagnostikk & Terapi etter nyeste og gjeldende forskning.
  • Å promotere McKenzie metoden av Mekanisk Diagnostikk & Terapi til alle interessenter.
  • Å gi støtte til de nasjonale grenene av McKenzie Institute International og fremme samarbeid mellom disse. 

En global suksesshistorie

 

Norway Globe Branches Countries

På verdensbasis er McKenzie Institute International bestående av 28 nasjonale grener som alle bidrar og medvirker til å nå Instituttets mål i de respektive land. Utover disse 28 grenene med sitt respektive utdannelsestilbud tilbyr også Instituttet utdannelsesforløp i ytterligere 12 land. Instituttet fortsetter sin vekst over hele verden og nye grener blir etablert regelmessig.

Instituttet består av tre regioner – Amerika, Europa og Asia / Pacific ( som også omfatter Saudi Arabia og Nigeria )

McKenzie Institute International Structure


International Board of Trustees
Strategic Council
International Director of Education
Chief Executive Officer

International Education Council

Faculty Council
Instructors
Diploma Educators