Bli en sertifisert MDT behandler

MDT programmet for sertifisering består av en vesentlig del etterutdanning for å kunne forberede MDT studenten best mulig for Credential eksamen – det første nivået av sertifisering i MDT.

Forutsetninger

  • Fullført kurs A, B, C og D
  • Autorisert helsepersonell

Med økende etterspørsel etter sertfifiserte MDT behandlere anbefales det sterkt å ta og bestå Credential eksamen. Eksamen er sammensatt på en slik måte at den tester og vurderer din kliniske kunnskap og evner du har tilegnet deg fra læreplanen i kursene til McKenzie Instituttet. 

Hvorfor er det en Credential eksamen?

  • For å identifisere og anerkjenne hvilke behandlere som har demonstrert kompetanse i MDT.
  • For å etablere standarder i bruken av metoden.
  • For å sikre at utdannelsen lever opp til kravene og er relevant for dagens kliniske praksisteknikker som beskrevet av McKenzie Institute International.
  • For å utvikle en felles nasjonal gruppe behandlere man kan referere til.
  • For å utvikle en nasjonal gruppe behandlere som kan assistere i forskningsprosjekter.

Hva er fordelene med å bli en sertifisert MDT behandler?

Første fordel

Henvisninger

Du blir en kilde til henvisning. Hvert år mottar administrasjonen i McKenzie Institute International flere henvendelser og ønsker om sertfiserte behandlere over hele landet. De som består Credential eksamen blir lagt til i en oversikt over behandlere som er skikket til å motta potensielle henvisninger. 

Anden fordel

Anerkjennelse

Du får anerkjennelse for din ekspertise og din profesjonelle status forhøyes blant dine kollegaer, samfunnet, de som henviser pasienter, industri og forsikringsselskaper.

Tredje fordel

Forskningsmuligheter

Forespørsler for deltakelse i studier og forskningsprojsekter.

Videre studier

Som en videreutdanning fra dette kan du fortsette videre til å oppnå Diplom i Mekanisk Diagnostikk og Terapi – Dip.MDT. Læreplanen for diplomutdannelsen består av to komponenter: Teori og Praksis.

Når man fullfører og består diplomutdannelsen vil det bety at du har oppnådd den høyest mulige kliniske kompetanse og er ekaminert på høyeste nivå i Mekanisk Diagnostikk & Terapi® ad modum McKenzie. Du får med dette rett til å bruke tittelen: Dip.MDT.