Credential Eksamen (sertifisering)

En vellykket gjennomføring av Credential eksamen beviser at behandleren har møtt forhåndsbestemte krav fastsatt av McKenzie Institute International (MII) for å gjenkjenne grunnleggende kompetanse i Mekanisk Diagnostikk og Terapi® (MDT). 

Eksamen består av flere deler med både skriftlige og praktiske komponenter som er utviklet for å kunne vurdere de kliniske kunnskaper og ferdigheter utviklet av deltakeren under utdannelsesprogammet. De som består eksamen kan bruke tittelen ”Cert.MDT” og blir lagt til i oversikten over behandlere med sertifisering for de som søker etter behandler på internet.

Etter bekreftet registrering til eksamen får du tilgang til avanserte videoer av MDT teknikker.

Krav til kvalifikasjon

 • Fullført kurs A, B, C og D.
 • Autorisert helsepersonell.
 • To års klinisk erfaring. 

De 7 viktigste områdene som har hovedfokus på kursene

 • Anamnese
 • Undersøkelse
 • Konklusjon
 • Behandlingsprinsipp
 • Oppfølgende behandling og re-evaluering
 • Profylakse
 • Terapeut teknikker 

Fordeler ved å være sertifisert MDT behandler

 • De som består Credential eksamen blir lagt til i en oversikt på internet over behandlere som er skikket til å motta potensielle henvisninger i tre år.
 • Du får anerkjennelse for din ekspertise og din profesjonelle status forhøyes blant dine kollegaer, samfunnet, de som henviser pasienter, industri og forsikringsselskaper.
 • Forespørsler for deltakelse i studier og forskningsprojsekter.
 • For å sikre at behandleren fortsatt utøver sin praksis etter høyeste MDT standard må behandleren fullføre videreutdannelse i metoden for å fortsatt være del av nettverket som får motta henvisninger.