For pasienter

Mekanisk Diagnostikk & Terapi (MDT) ad modum McKenzie er en tilnærming som er anerkjent og brukt av behandlere og pasienter over hele verden for dagligdagse rygglidelser, nakkelidelser og lidelser i ekstremitetsledd.

Det meste av muskel og skjelettsmerter er ”mekanisk” i sin opprinnelse. Noe som betyr at bevegelser eller stillinger du beveger deg i til daglig kan forårsake dine smerter. Etter en systematisk evaluering av sine pasienter i New Zealand, fant  Robin McKenzie ut at visse bevegelser og stillinger ofte kunne fjerne smertene helt og gjenopprette funksjon.

Robin McKenzie mente at de fleste pasienter kunne lære å behandle seg selv hvis de fikk den rette undervisning. Han følte at selvbehandling ga pasienten en følelse av mestring og de ble også mer uavehengig av medisinsk behandling. MDT fremmer kroppens egne evne til å hele seg selv uten medisin, kirurgi eller andre passive metoder som varme, is eller ultralyd terapi. MDT egner også godt i samfunnet i dag hvor det er økende etterspørsel fra pasienter og tredjeparts betalere etter profesjonell rehabilitering som øker pasientens selvbehandlingsevner på en kostnads- og tidseffektiv måte.  

Updated Benefits graphic Oct2016 NO