Ofte stilte spørsmål

Hva er Mekanisk Diagnostikk & Terapi?

Mekanisk Terapi & Diagnostikk (MDT) er en metode for undersøkelse og behandling av columna relaterte- og ekstremitets smerter som er utviklet av fysioterapeut Robin McKenzie fra New Zealand. Metoden har blitt brukt over hele verden i over 30 år. Det er en metode som både inneholder retningsbestemte bevegelser, manuell terapi og utdannelse av pasienten slik at pasienten kan få redskaper til selv å håndtere sine problemer på kort og lang sikt. MDT har mye forskning bak seg og er en evidensbasert tilnærming for undersøkelse og behandling.

Lukk

Hvordan virker det?

Undersøkelse – Behandling – Forebyggelse

Undersøkelse
Du vil bli spurt noen helt spesifikke spørsmål om dine symptomer og hvordan de oppfører seg. Deretter vil du utføre noen relevante bevegelser. Hvordan dine symptomer responderer på disse bevegelsene vil gi behandleren informasjon de kan bruke for å sette opp et behandlingsprogram spesifikt for deg.

Behandling
Ut i fra informasjonen fra undersøkelsen vil behandleren gi deg spesifikke øvelser eller stillinger du skal jobbe med daglig. Disse øvelsene eller stillingene kan bli suplert av manuell terapi fra behandleren. Målet er å være så effektiv som mulig og oppnå effekt på kortest mulig tid. Behandling som du kan utføre hjemme fem eller seks ganger daglig vil mest sannsynlig være mye mer effektivt enn å motta behandling fra en behandler en eller to ganger i uken.

Forebyggelse
Rygg og nakkesmerter er et problem som pleier å komme tilbake i perioder over flere år. I undersøkelsen søker vi etter en forståelse av hvordan dine symptomer oppfører seg. Vi kan bruke denne forståelsen til å redusere tilfeller av fremtidige episoder med smerter og gi deg råd og veiledning til hvordan å håndtere disse uten å være avhengig av å oppsøke hjelp igjen. 

Lukk

Hva er fordelene for pasienten ved bruk av MDT?

 • De fleste pasienter som responderer positivt på behandlingen kan behandle seg selv med suksess, minimere antall besøk til behandleren, når de har den nødvendige viten om og redskaper til å behandle seg selv på en sikker og effektiv måte.
 • Pasienter som holder seg til behandlingsopplegget er mindre utsatt for å få tilbakevendende problemer.
 • Få viten om hvordan å minimere sjansen for tilbakefall og hva du skal gjøre hvis det inntreffer.
 • Målene er å:
  • Redusere smerte og deformitet
  • Bevare reduksjonen ved bruk av utdannelse og råd om holdning
  • Opprette full funksjon
  • Forebygge tilbakefall
Lukk

Bruker alle fysioterapeuter denne metoden?

Mange fysioterapeuter er ikke utdannet i denne metoden, noe som er overraskende med tanke på hvor effektiv den er og forskningen som ligger til grunn for bruken av den. Uheldigvis har mange som hevder å bruke MDT ad modum McKenzie modifisert og påvirket den i den grad at det ikke lenger ligner den opprinnelige metoden. Uten en ordentlig utdannelse og øvelse i bruken av metoden vil resultatene ofte være skuffende. Behandlere som har bestått Credential eksamen eller Diplomutdannelsen i MDT er de som har den ferdigheten som er nødvendig for å gi fullgod behandling med metoden.

Lukk

Hvordan vet jeg at den behandleren jeg velger er godt nok trent i metoden?

Behandlere som har fullført hele kursrekken og har bestått Credential eksamen vil ha oppnådd status som sertifisert i Mekanisk Diagnostikk & Terapi (Cert.MDT). Det forsikrer deg om at de har god kunnskap om metoden. Andre behandlere kan ha valgt å utdanne seg videre til Diplom nivå (Dip.MDT) som er det høyst oppnåelige nivå i MDT.

For å finne sertifiserte behandlere i Norge, KLIKK HER

Lukk

Involverer MDT bruk av el-terapi?

Nei.

Lukk

Er MDT kun aktuell for nakke og ryggsmerter?

Metoden er passende for alle plager i muskel og skjelettapparatet som for eksempel, hofte kne og skulder.

Lukk

Hva skal jeg forvente skjer på min første time hos behandler?

 • Du vil bli grundig undersøkt av en kompetent behandler.
 • Problemet ditt vil bli forklart for deg på en måte som du forstår.
 • Behandleren vil forklare hva de kan gjøre for å hjelpe deg.
 • Du vil bli vist og forklart hva du kan gjøre for å hjelpe deg selv.
Lukk

Kan dere hjelpe selv om jeg har hatt nakke/ryggsmerter i årevis?

Det er det store muligheter for. Forskning har vist at denne metoden effektivt kan behandle pasienter hvor smerter har hatt en varighet på flere måneder eller år. En nøye undersøkelse og testperiode over  to til tre behandlinger kan gi en bedre forsåelse av ditt problem og behandleren kan vurdere hvor mye effekt du vil ha av å bruke MDT. 

Lukk

Finnes det en MDT behandler i nærheten av meg?

For å finne en lokal sertifisert MDT behandler, KLIKK HER

Lukk

Hvem er Robin McKenzie?

Robin McKenzie var en fysioterapeut fra New Zealand som utviklet en metode for Mekanisk Diagnostikk og Terapi over flere tiår. Internasjonalt er han kjent som grunnleggeren og tidligere president for The McKenzie Institute International. McKenzie instituttet er en internasjonal stiftelse som ble stiftet for å videreføre den rehabiliterings filosofi som Robin stod for. Stiftelsen forsker i behandling på muskuloskeletale problemer og utdanner helsepersonell verden over i MDT. 

Lukk