Diplomutdannelse i MDT

Introduksjon til Diplomutdannelsen

Diplom i Mekanisk Diagnostikk og Terapi tildeles deltakere som har kvalifisert seg i henhold til de kriteriene som er godkjent av McKenzie Institute International Board of Trustees. Disse kriterier er utformet for å vurdere om deltakeren har oppnådd den nødvendige kompetanse i forhold til undervisningsmaterialet i diplomutdannelsen.

Mål for utdannelsen

  • Å gi deg den høyeste grad av kompetanse i teori og praksis i Mekanisk Diagnostikk og Terapi til behandling av muskel- og skjelettplager.
  • Å utvikle dine evner til å vurdere, evaluere og forstå forskning relevant for Mekanisk Diagnostikk og Terapi.
  • Gjøre deg i stand til å utføre kritisk analyse og bedre dine evner til klinisk resonnering.
  • Gjøre deg i stand til å identifisere tilstander som er passende eller ikke passende for mekanisk terapi.
  • Å videreutvikle dine kommunikative egenskaper, såvel til helsepersonell og pasient.
  • Å forbedre din forståelse av faglig ansvar inkludert juridiske, etiske og kulturelle spørsmål.

Ved oppnåelse av Diplom i MDT plasseres du blant de aller beste muskuloskeletale klinikere over hele verden. 

Overblikk over utdannelsesforløpet

For å komme inn på diplomutdannelsen må du først fullføre Instituttes utdannelsesprogram og deretter bestå McKenzie Institute International MDT Credential eksamen. Søkere til diplomutdannelsen må også være aktive i klinisk praksis, være offentlig godkjent i det land de praktiserer i og ha ferdigheter i det engelske språk, både skriftlig og mundtlig.

Undervisningsmaterialet I Diplomutdannelsen består av to deler:
Teori og klinisk praksis.

Den teoretiske delen

Den teoretiske delen består av et nettbasert modul utviklet av The McKenzie Institute International. Modulet går over 10 uker og omfatter ca. 20 timer per uke med selvstyrt læring. I dette modulet må du levere godkjente oppgaver eller bestå prøver for å fullføre. 

Den kliniske delen

Den kliniske delen består av minimum 360 timers klinisk praksis basert på et utvalg av muskel- og skjelettplager og understreker viktigheten av ”evidensen i pasienten”. Du blir veiledet av en klinisk underviser med diplomutdannelse, også kjent som Clinical Educator, som er utnevnt av The McKenzie Institute International. Veilederen vil vurdere og bedømme din kompetanse underveis ved hjelp av oppgaver, vurdering av pasientforløp og diskusjoner.

For tiden tilbys den kliniske delen av studiet i USA, Skottland, Canada, Australia, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Benelux-landene. 

Utdannelsesforløpets lengde:

Teoretisk del : 12 uker.
Klinisk del: 360 timer.

Merk: Begge deler av diplomutdannelsen må være fullført innen 3 år du startet på den teoretiske delen.

 

Informasjon om søknad og opptak:

Søknadsfrist: 19. oktober hvert år.
Utdannelsesstart: Februar hvert år.
Maksimalt antall deltakere: 25 stk.

Komplette søknader til diplomutdannelsen vil bli behandlet i den rekkefølge de blir mottatt.


Hvem kan søke om opptak på diplomutdannelsen?

For tiden er det fysioterapeuter, kiropraktorer og leger som kan få plass på diplomutdannelsen. De fra andre profesjoner må sende en forespørsel til diploma@mckenzieinstitute.org  for vurdering før de sender inn søknad.

MDT Diploma Full Details

Download