Fordeler med MDT

Updated Benefits graphic Oct2016 NO

1. Reliabel undersøkelse

For å være effektivt må ethvert behandlingssystem være basert på en fornuftig og logisk undersøkelse og en nøyaktig diagnose eller klassifikasjon.

Forskning støtter reliabiliteten av MDT1-4 og kan assistere på å utvikle den formelle utdannelsen.

Utallige studier har gitt data på prevalens, demonstrert hvor omfattende systemet er6-8 og validiteten av den diagnostiske prosessen9,10.

2. Tidlig prognose 

Pasienter vil gjerne ha informasjon om sin prognose11-13.

MDTs evalueringsprosess gjør det mulig å forutsi pasientens prognose i løpet av 1-2 konsulatsjoner i de aller fleste tilfeller4-17

3. Fokus på selvbehandling

Det blir lagt stor vekt på selvbehandling og dette er viktig for å skape empowerment hos pasienten og skaper en sterk følelse av uavhengighet. Forskning viser at de pasienter som er involvert i sin egen behandling tilegner seg ferdigheter, kunnskap og tillit som resulterer i fordelaktig klinisk utfall18.

Ytterligere forskning har vist at behandling med et pasient-spesifikt øvelses program basert på et klassifikasjonssystem som monitorerer symptomatisk og mekanisk respons oppnår bedre utfall enn ikke-spesifikk øvelsesterapi19,20.

4. Bedre kliniske resultater

MDTs undersøkelsesprosess gir mulighet for en rask konklusjon av hvem som vil få utbytte av behandling som følger MDTs prinsipper21,22.

Bruk MDTs strategier har vist seg å:

 • Redusere tilfeller av kirurgi23
 • Unngå kirurgiske inngrep24,25
 • Føre til bedre kliniske utfall enn terapi som er fokusert på spinal manipulasjon eller generelle øvelser27
 • Å være kostnadseffektivt28,29

5. Forebyggelse av tilbakefall

Pasienter som er undervist i selvbehandlingsprinsippene har muligheten til å starte behandling ved første tegn på tilbakefall.

Symptomer kan vanligvis fjernes før situasjonen blir alvorlige30-32.

Referanser:

 1. Heidar Abady 2014
 2. Kilpikoski 2002
 3. May and Ross 2009
 4. Willis 2016
 5. Werneke 2014
 6. May and Aina 2012
 7. Hefford 2008
 8. May and Rosedale 2012
 9. Werneke 2010
 10. Apeldoorn 2016
 11. Hasenbring and Pincus 2015
 12. Schmidt 2012
 13. Ali and May 2015
 14. Edmond 2014
 15. Edmond 2010
 16. Werneke 2008
 17. Deutscher 2014
 18. Vahdat 2014
 19. Long 2004
 20. Rosedale 2014
 21. Rosedale 2014
 22. Long 2004
 23. Rasmussen 2005
 24. van Helvoirt 2014
 25. van Helvoirt 2016
 26. Petersen 2011
 27. Albert and Manniche 2012
 28. Deutscher 2014
 29. Manca 2007
 30. Larsen 2002
 31. Matsudaira 2015
 32. Udermann 2004

FULL REFERENCE LIST