Ofte stilte spørsmål

Mekanisk Terapi & Diagnostikk (MDT) er en metode for undersøkelse og behandling av columna relaterte- og ekstremitets smerter som er utviklet av fysioterapeut Robin McKenzie fra New Zealand. Metoden har blitt brukt over hele verden i over 30 år. Det er en metode som både inneholder retningsbestemte bevegelser, manuell terapi og utdannelse av pasienten slik at pasienten kan få redskaper til selv å håndtere sine problemer på kort og lang sikt. MDT har mye forskning bak seg og er en evidensbasert tilnærming for undersøkelse og behandling

 • De fleste pasienter som responderer positivt på behandlingen kan behandle seg selv med suksess, minimere antall besøk til behandleren, når de har den nødvendige viten om og redskaper til å behandle seg selv på en sikker og effektiv måte.
 • Pasienter som holder seg til behandlingsopplegget er mindre utsatt for å få tilbakevendende problemer.
 • Få viten om hvordan å minimere sjansen for tilbakefall og hva du skal gjøre hvis det inntreffer.
 • Målene er å:
  • Redusere smerte og deformitet
  • Bevare reduksjonen ved bruk av utdannelse og råd om holdning
  • Opprette full funksjon
  • Forebygge tilbakefall

For mer informasjon om våre kurs og hvordan du kan bli sertifisert behandler, vær vennlig å se på våre sider om Utdannelse

Robin McKenzie var en fysioterapeut fra New Zealand som utviklet en metode for Mekanisk Diagnostikk og Terapi over flere tiår. Internasjonalt er han kjent som grunnleggeren og tidligere president for The McKenzie Institute International. McKenzie instituttet er en internasjonal stiftelse som ble stiftet for å videreføre den rehabiliterings filosofi som Robin stod for. Stiftelsen forsker i behandling på muskuloskeletale problemer og utdanner helsepersonell verden over i MDT.