Informasjon til leger og annet helsepersonell

Er du en lege som har en pasient med rygg, nakke eller ekstremitetsproblemer? Vil du finne ut om din pasient er en passende kandidat for behandling med Mekanisk Diagnostikk & Terapi (MDT)?  

Informasjonen under forklarer mer om MDT slik at du kan ta en bedre beslutning angående henvisning av din pasient til en sertifisert MDT behandler. Du vil også finne mer informasjon om MDT andre steder her på hjemmesiden. 

Hva er MDT

Mekanisk Diagnsotikk og Terapi (MDT), også kjent som McKenzie metoden, og ble utviklet av den New Zealandske fysioterapeuten Robin McKenzie. Det har blitt forsket mye i metoden siden Robin McKenzie utga ‘Mechanical Diagnosis and Therapy of the Lumbar Spine’ i 1981. Det er nå en av de mest brukte undersøkelses og behandlingskonsepter for muskuloskeletal smerte over hele verden.

Spesielt for MDT

Behandleren undersøker pasienten ved bruk av en validert undersøkelsesprotokoll. Etter anamnesen vil behandleren guide pasienten videre til å utføre noen bestemte serier av bevegelser for å klassifisere pasientens problem. På bakgrunn av denne klassifikasjonen vil pasienten få et skreddersydd behandlingsopplegg. I MDT er det hovedfokus på å utdanne pasienten til selv å kunne håndtere sitt problem på best mulig måte. Behandlingen kan inneholde mobiliserings eller manupilasjonsteknikker, men målet er alltid at pasienten blir uavhengig av behandleren og selv kan utføre bevegelser eller teknikker for å kunne håndtere sitt problem.

Indikasjoner for MDT

Resultatene fra førstegangsundersøkelsen vil bestemme om pasientens plager er passende for denne type intervensjon. Hvis MDT ikke er indikert vil pasienten bli sendt tilbake med forslag til videre behandling eller utredning.

De mest vanlige indikasjoner for henvisning til MDT

  • Pasienter med akutte eller kroniske muskuloskeletale plager, inkludert hodepine.
  • Pasienter med isjias eller brachialgi som du vurderer å sende til MR, CT eller kirurgisk vurdering. Inkludert de med neurologiske symptomer.
  • Pasienter med mekaniske rygg, nakke eller ekstremitetsproblemer som ikke har respondert på annen type intervensjon.

Fordeler med MDT

  • På vitenskapelig grunnlag: For å være effektivt må ethvert behandlingskonsept være basert på en pålitelig undersøkelse og en presis diagnose eller sub-gruppering. Når disse prinsippende blir fulgt er evidensen for behandling med MDT veldig sterk.
  • Tidlig prognose: Det er ofte mulig å fastslå en prognose for pasienten etter 1-2 konsultasjoner.
  • Hjelp til selv-hjelp: Vektlegging av egenbehandling utdanner pasienten og gir en sterk følelse av uavhengighet.  Forskning viser at de pasienter som får redskaper til håndtere sin egen situasjon har et bedre resultat enn de som får passiv behandling.
  • Forebyggelse av tilbakefall: Pasienter som er utdannet til egenbehandling kan starte behandling ved første tegn på tilbakefall. Symptomer kan vanligvis reduseres fullstendig før de blir alvorlige.