Første kurs med online modul gjennomført med suksess! - 20/10/2016

Første kurs med online modul gjennomført med suksess!

Sist helg gjennomførte Institutt for Mekanisk Diagnostikk & Terapi sitt første kurs med online modul. Tilbakemeldingene var jevnt over veldig gode på dette nye modulet. En liten spørrerunde kunne også avdekke at kursdeltakerne gjerne ville benyttet seg av den muligheten igjen.
Online modulet er designet for å kunne være en teoretisk kursdag hvor kursdeltakeren selv jobber med stoffet på sin egen pc. Dette gjør at man mer aktivt tar del i teoriundervsningen. Det er små quizer underveis i stoffet som må bestås, noe som sikrer at man får med seg det viktigste fra det som blir presentert. Modulet tar ca 7-8 timer å gjennomføre og regnes som en full kursdag. Stoffet er på engelsk. 

Det som også er positivt med dette modulet er at man sparer en natt med kost/losji og tapt arbeidsinntekt, noe som potensielt kan være flere tusen kroner. Så alt i alt er vi fornøyde med å gi dere dette tilbudet fremover! 

Les nå