13. Internasjonale Konferanse i Mekanisk Diagnostikk og Terapi - København 3.-6. september 2015 - 8/11/2015

Denmark Website Banner 20 05 14 10x3.3

Over 500 deltakere fra hele verden var tilstede under de tre dagene den tverrfaglige konferansen ble holdt. Foredragsholderne på konferansen var blant annet Dr. Jeremy Lewis, Dr. Hanne Albert, Hans van Heilvoirt og Theresa Holmgren. Dagen før konferansen ble også avholdt en workshop ”MDT the Athlete”, med over 90 fornøyde deltakere. En spennende workshop med hvordan MDT brukes i idrettsfysioterapi, som vi håper å se i Norge i fremtiden. 

Tittelen, "With the tide . MDT into the Future", var en hyllest til Robin McKenzie og hvordan hans innflytelse har vært med til å forandre den konservative behandlingen på det muskeloskeletale området de siste årene.
Essensen av konferansen var at en aktiv tilnærming til problemer er å foretrekke når det kommer til muskeloskeletale smerter og problemer, noe de fleste som allerede er kjent med MDT allerede vet og bruker i sin daglige praksis. Deltakerne på konferansen fikk med seg presentasjon av studier, panel debatter, poster presentasjoner og selvsagt pasient demonstrasjoner. 

Abstrakt fra noen av de interessante studiene som ble presentert på den tverrfaglige konferansen:

”The occurrence of centralisation of pain after McKenzie therapy for patients with MRI-verified lumbar disc herniation and long-standing pain” av Limbäck Svensson et al.
41 pasienter med discus prolaps ble behandlet med MDT og stabiliseringstrening av kjernemuskulatur. 21 av pasientene var ble klassifisert som ”centralisers” og hadde økt funksjon, mindre ben og ryggsmerte, mindre frykt for bevegelse og høyere self efficacy etter 3 måneder. Både ”centraliseres” og ”non-centralisers” opplevde forbedring etter 3,6, og 12 måneder, men de som hadde sentralisering opplevde klart størst forbedring.  Av 41 pasienter hadde 50% sentralisert sine smerter i løpet av 14 dager med MDT behandling.
Artikkelen ble også omtalt i svenske Fysioterapi bladet, se link her!

”Transforaminal epidural steroid injections followed by MDT to prevent surgery for lumbar disc herniation” av Hans van Heilvoirt.

69 pasienter som var klassifisert som ”non-centraliserers”  hadde hatt minst 12 uker med smerter og som sto på venteliste til kirurgi var med i studien. De ble så behandlet med 1, 2, 3 eller 4 injeksjoner og etterfølgende MDT behandling. 78% av pasientene opplevde bedring på alle parametre. For 85% av disse var det både kort og langsiktig forbedring og ingen valgte kirurgi etter 12 måneder follow-up. Se hele abstractet her.

”Modic changes: Why are they important? Screening and evidence for treatment” av Hanne B. Albert med fler.

Studiet inkluderte 162 pasienter hvor det var kjent at de hadde kroniske korsryggsmerter med varighet lenger enn 6 måneder etter en prolaps, og modisk forandring type 1 i omkringliggende vertebra for prolapsstedet.  De ble delt i to grupper hvorav den ene gruppen fikk antibiotika i 100 dager og den andre fikk placebo.  Konklusjonen i studiet var at antibiotikagruppen hadde signifikant større effekt enn placebogruppen på alle parametre. Denne studien er banebrytende innenfor behandlingen av langvarige korsryggsmerter på de som ikke har noe effekt av MDT eller annen type konservativ eller kirurgisk intervensjon. Studiet blir i tillegg omtalt til å være svært godt utført og Albert har høstet annerkjennelse fra forskermiljøet verden over. Se studiet her.

”Effect of specific exercise strategy on need for surgery in subacromial pain patients” av Theresa Holmgren.

97 pasienter på venteliste til subacromiel dekompresjon ble randomisert til et uspesifikt eller spesifikt treningsopplegg for sin skulderplage, alle ble fulgt av fysioterapeut. Resultatene fra studien var at det var signifikant forskjell på spesifikk og uspesifikk trening til 3 måneders oppfølgning.  20% av de som hadde et spesifikt opplegg valgte operasjon etter tre måneder mot 63% av de som hadde et uspesifikt opplegg. Mellom 3 måneder og 5 år var det kun 5 pasienter til som valgte kirurgi. Det vil si at blant de som hadde et spesifikt treningsopplegg for sitt skulderproblem var det 80% som ikke valgte kirurgi. Trening er en viktig del av behandlingen av skuldeproblemer og reduserer bruken av kirurgi.  

”Clinical usefulness of MDT classification system among the japanes knee pain patients” av Masatsugu Hirokado og Sanshiro Hashimoto.

97 eldre japanske pasienter med smertefulle kne og som hadde pato-anatomiske funn diagnostisert av ortopedkriurg, ble undersøkt og klassifisert ved bruk av MDT. De fant at at 53 pasienter hadde lumbal derangement,  25 pasienter hadde derangement i kne, 1 hadde dysfunksjon i kne og 18 ble klassifisert som ”other”. Konklusjonen i studiet er at en veldig stor andel av pasienter responderte på lumbale strategier og en stor andel responderte på spesifikke øvelser og stillinger for kneet etter MDT klassifisering, selv om de hadde pato-anatomiske abnormale forhold i kneet.

Studiene viser at det fortsatt er mye å hente på korrekt diagnostisering og behandling for muskeloskeletale smerter, blant annet ved bruk av MDT. En aktiv tilnærming til problemene viser seg å være en svært effektiv metode å behandle på. Dette er i tråd med de prinsipper som MDT er bygget på.

Se hele konferenseprogrammet her